ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามปัญหาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

130/1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2232-7000

เวปไซต์: www.bayer.co.th

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ได้ที่:
Drugsafety.thailand@bayer.com
AE Reporting/Medical Information Hotline
(Office Hours): 02 070 7700

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684