ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คาเนสเทน โอ.ดี.
ตัวยาไบโฟนาโซล 1%

คาเนสเทน โอ.ดี. ตัวยาไบโฟนาโซล 1 %

ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง
ทาวันละครั้ง

คาเนสเทน โอ.ดี. เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดกว้าง (broad spectrum) ฆ่าได้ทั้งเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ เช่น Malassezia furfur และยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย Corynebacterium minutissimum และ เชื้อแบคทีเรียกรัมบวกบางชนิดเช่น Staphylococcus และ Streptococcus.

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ
เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นเช่น กลากที่เท้า กลากที่มือ กลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และ โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแคนดิดา

ทา คาเนสเทน โอ.ดี. วันละครั้ง ควรทาตอนเย็นก่อนเข้านอน ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค และบริเวณโรคที่เป็น ห้ามใช้ยาในการติดเชื้อราบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ภายในช่องปากหรือภายในช่องคลอด

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม มี 1 ขนาด คือ ขนาด 10 กรัม

Reference: เอกสารกำกับยาของคาเนสเทน โอ.ดี.
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

คาเนสเทน โอ.ดี. ตัวยาไบโฟนาโซล 1 %

คาเนสเทน โอ.ดี. ตัวยาไบโฟนาโซล 1 %

ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง
ทาวันละครั้ง

คาเนสเทน โอ.ดี. เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดกว้าง (broad spectrum) ฆ่าได้ทั้งเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ เช่น Malassezia furfur และยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย Corynebacterium minutissimum และ เชื้อแบคทีเรียกรัมบวกบางชนิดเช่น Staphylococcus และ Streptococcus นอกจากนี้ คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีกด้วย

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นเช่น กลากที่เท้า กลากที่มือ กลากที่ลำตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และ โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแคนดิดา

ทา คาเนสเทน โอ.ดี. วันละครั้ง ควรทาตอนเย็นก่อนเข้านอน ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค และบริเวณโรคที่เป็น ห้ามใช้ยาในการติดเชื้อราบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ภายในช่องปากหรือภายในช่องคลอด

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม มี 1 ขนาด คือ ขนาด 10 กรัม

Reference: เอกสารกำกับยาของคาเนสเทน โอ.ดี.
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

คาเนสเทน<br><span>ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%</span>

คาเนสเทน
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ทาวันละ 2-3 ครั้ง

คาเนสเทน ครีม เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์ได้กว้าง (board spectrum) ที่ฆ่าเชื้อราชนิดต่างๆ (เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ) เชื้อไตรโคโมแนส แบคทีเรียกรัมบวก แบคทีเรียกรัมลบ ที่ไวต่อยานี้ คาเนสเทน ครีม ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต รวมถึงเชื้อราบริเวณขาหนีบ รักแร้ ข้อพับ

คาเนสเทน ครีม ยังใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิงภายนอก (Candida vulvitis) และ บริเวณอวัยวะเพศชายภายนอก (Candida balanitis) ได้อีกด้วย

ทา คาเนสเทน ครีม ทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ 1-2 ซ.ม. ระยะเวลาการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นโรค

คาเนสเทน ครีม มี 2 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

Reference: เอกสารกำกับยาของคาเนสเทน ครีม
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684