คาเนสเทน 1

คาเนสเทน 1

คาเนสเทน 1

สำหรับรักษาอาการคัน ตกขาว และช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา

คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) รวมถึงเชื้อไตรโคโมแนส เชื้อแบคทีเรียกรัมบวก แบคทีเรียกรัมลบ ที่ไวต่อยานี้ คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน มีสูตรเอกลักษณ์ คือ สูตรกรดแลคติกและน้ำตาลแลคโตส ที่ช่วยคงค่าความเป็นกรดตามธรรมชาติของช่องคลอด และน้ำตาลแลคโตสจะเป็นอาหารช่วยในการเจริญเติบโตของแลคโตแบซิลลัส ซึ่งเป็นเชื้อในธรรมชาติของช่องคลอด จึงช่วยรักษาสภาพสุขอนามัยปกติของช่องคลอด

ถ้ามีการอักเสบ คัน ระคายเคืองของอวัยวะข้างเคียงร่วมด้วย เช่น บริเวณแคม (vulvitis) ควรใช้คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด ร่วมกับ คาเนสเทน ชนิดครีม เพื่อป้องกันการเกิดติดเชื้อซ้ำ

โปรดอ่านรายอะเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684