คาเนสเทน ครีม

คาเนสเทน ครีม<br><span>ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%</span>

คาเนสเทน ครีม
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

สำหรับรักษาอาการคันบริเวณจุดซ่อนเร้นภายนอกที่เกิดจากเชื้อรา

คาเนสเทน ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง สามารถฆ่าเชื้อราหลายชนิด เช่น เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และ เชื้อราอื่นๆ อีกทั้งยังได้ผลต่อเชื้อไตรโคโมแนส (Trichomonas vaginalis) ที่ทำให้เกิดช่องคลอดอักเสบ แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบที่ไวต่อยานี้

ทา คาเนสเทน ครีม บริเวณที่เป็นโรคบางๆ วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ1-2 เซนติเมตร สำหรับโรคเชื้อราจากเชื้อแคนดิดา ควรทาใช้เวลาในการรักษา 1-2 อาทิตย์

ถ้ามีอาการอักเสบ คัน ระคายเคืองของอวัยวะเพศภายนอกของสตรี ควรใช้คาเนสเทน ชนิดครีม ร่วมกับ คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอดเพื่อเป็นการรักษาการติดเชื้อภายในช่องคลอดควบคู่ไปด้วย

คาเนสเทน ครีม มี 2 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

โปรดอ่านรายอะเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
References:
1) เอกสารกำกับยา คาเนสเทน 1 / คาเนสเทน
2) เอกสารกำกับยา คาเนสเทน ครีม

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684