ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คาเนสเทน
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

คาเนสเทน<br><span>ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%</span>

สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คาเนสเทน ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง สามารถฆ่าเชื้อราหลายชนิด เช่น เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และ เชื้อราอื่นๆ อีกทั้งยังได้ผลต่อเชื้อไตรโคโมแนส (Trichomonas vaginalis) แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบที่ไวต่อยานี้

ทา คาเนสเทน ครีม บริเวณที่เป็นโรคบางๆ วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ1-2 เซนติเมตร สำหรับโรคเชื้อราจากเชื้อแคนดิดา ควรทาใช้เวลาในการรักษา 1-2 อาทิตย์

คาเนสเทน ครีม มี 2 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

โปรดอ่านรายอะเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

โคลไทรมาโซล ครีม

ยาฆ่าเชื้อรา ชนิดออกฤทธิ์ได้กว้าง (Broad-spectrum)
ยาใช้ภายนอก

คาเนสเทน ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง สามารถฆ่าเชื้อราหลายชนิด เช่น เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และ เชื้อราอื่นๆ อีกทั้งยังได้ผลต่อเชื้อไตรโคโมแนส (Trichomonas vaginalis) แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบ

ชื่อผลิตภัณฑ์

คาเนสเทน®

ชื่อและความแรง ของตัวยาสำคัญ

คาเนสเทน ชนิดครีม 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยา โคลไทรมาโซล 1 กรัม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ครีมสีขาว

เภสัชพลศาสตร์ / เภสัชจลนศาสตร์

เภสัชพลศาสตร์

คุณสมบัติ

คาเนสเทน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้กว้าง (Broad-spectrum) สามารถกำจัดเชื้อราหลายชนิด รวมทั้งเชื้อไตรโคโมแนส (กลุ่มทางเภสัชวิทยาในการรักษา: ยาต้านเชื้อราสำหรับใช้ภายนอก – อิมิดาโซลและอนุพันธ์ของไทรอะโซล ATC Code: D01A C01)

คาเนสเทน ออกฤทธิ์ต่อเชื้อราหลายชนิด ได้แก่ เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ อีกทั้งยังได้ผลต่อเชื้อไตรโคโมแนส (Trichomonas vaginalis) แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบ

กลไกการออกฤทธิ์

คาเนสเทน ยับยั้งการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอล ซึ่งเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เชื้อราตาย

ขอบเขตการฆ่าเชื้อ (ในหลอดทดลอง)

เชื้อราชนิดต่างๆ (เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ) เชื้อไตรโคโมแนส แบคทีเรียกรัมบวก (สเตรปโตคอคไค/สแตปไฟโลคอคไค) แบคทีเรียกรัมลบ (โปรเตียส เคลปเซลลา อี. โคไล และซูโดโมแนส) แบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจน (พรีวาเทลลา และการ์ดเนเรลลา วาไจนาลิส)

เภสัชจลนศาสตร์

ในรูปแบบยาใช้ภายนอก คาเนสเทน ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยมาก โดยความเข้มข้นของยาสูงสุดพบในผิวหนังชั้นสตราตัม คอร์เนียม (stratum corneum) และพบ ความเข้มข้นของยาที่ต่ำกว่าในผิวหนังชั้นสตราตัม สไปโนซัม (stratum spinosum) ชั้นปาปิลลารี (papillary) และชั้นเรติคิวลาร์ เดอร์มิส (reticular dermis)

ข้อบ่งใช้

ใช้ คาเนสเทน ในรายที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจาก

 1. เชื้อเดอร์มาโตไฟต์ (เช่น เชื้อกลุ่มไตรโคไฟตอน) เช่น โรคกลาก (dermatophytosis) ได้แก่ โรคกลากที่หนังศีรษะและเส้นผม (tinea capitis) โรคกลากที่ผิวหนัง ที่เกิดได้ทั่วไปตั้งแต่หน้า (tinea faciei) ลำตัว (tinea corporis) ขาหนีบ (tinea cruris) มือ (tinea manuum) เท้า (tinea pedis) โรคกลากที่เล็บที่พบได้ทั้งเล็บมือ และเล็บเท้า (tinea unguium) โรคน้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต (tinea pedis or athlete’s foot)
 2. เชื้อยีสต์ (เช่น เชื้อรากลุ่มแคนดิดา) เช่น โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิงภายนอก (Candida vulvitis) โรคผิวหนังที่เกิดจาก การติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศชายภายนอก (Candida balanitis)
 3. เชื้อโมลด์ และเชื้อราอื่นๆ เช่น โรคเกลื้อน (pityriasis versicolor) ที่เกิดจากเชื้อ Malassezia furfur โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแอสเปอร์จิลลัส ไนเกอร์ (Aspergillus niger)
 4. การติดเชื้อราในกลุ่มที่กล่าวมาแทรกซ้อนกับการติดเชื้ออื่นๆ (super infection)

ขนาดยาที่แนะนำ

ทา คาเนสเทน ครีม บริเวณที่เป็นโรคบางๆ วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อรักษาให้ได้ผลควรคำนึงถึงระยะเวลา ในการรักษา ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นของโรค

 • โรคเชื้อราที่เกิดบนผิวหนัง ใช้เวลารักษา 3-4 อาทิตย์
 • โรคเชื้อราจากเชื้อแคนดิดา ใช้เวลารักษา 1-2 อาทิตย์
 • โรคผิวหนังชนิดเป็นสะเก็ดล่อนหรือชนิดเป็นแผ่นหนา ที่ขาหนีบ หรือรักแร้ ใช้เวลารักษาประมาณ 3 อาทิตย์

ในรายที่เป็นโรคน้ำกัดเท้า (ฮ่องกงฟุต) ควรใช้ยานี้ต่อไปอีก 2 อาทิตย์หลังจากหายเป็นปกติแล้ว เพื่อป้องกันการติดเชื้ออีก หลังจากล้างเท้าแล้ว ควรเช็ดช่องระหว่าง นิ้วเท้าให้แห้ง

คาเนสเทน ครีม เป็นยาที่ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เลอะเทอะ สามารถล้างออกได้

วิธีการใช้ยา

ใช้ทาภายนอกเท่านั้น

โดยทั่วไป:

หากอาการไม่ดีขึ้นใน 7 วัน ควรปรึกษาแพทย์
อาจมีการใช้ยาซ้ำได้เมื่อจำเป็น อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการกลับเป็นซ้ำภายในเวลา 2 เดือน ควรใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ คาเนสเทน กับผู้ป่วยที่มีประวัติว่าแพ้ตัวยาโคลไทรมาโซล หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของ คาเนสเทน

คำเตือน และข้อควรระวัง

ควรปรึกษาแพทย์ หากผู้ป่วยมีไข้ (อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า) ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ตกขาวมีกลิ่น คลื่นไส้ มีเลือดออกจากช่องคลอด และ/หรือ มีอาการปวดหัวไหล่

โดยทั่วไป:

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา
- ห้ามกลืนยา

สารซีโตสเตียริล แอลกอฮอล์ในส่วนประกอบ อาจเป็นสาเหตุของอาการแพ้ทางผิวหนังได้ (เช่น ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้) ยานี้อาจจะลดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ถุงยางอนามัย และแผ่นยางคุมกำเนิด ซึ่งจะมีผลชั่วคราวขณะใช้ยาเท่านั้น

อันตรกิริยากับยาอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร

สตรีมีครรภ์

มีข้อมูลจำกัดสำหรับการใช้โคลไทรมาโซลในสตรีมีครรภ์ จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่พบว่ามีความเป็นพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสืบพันธุ์ จึงควรหลีกเลี่ยง การใช้โคลไทรมาโซลในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ คาเนสเทน เป็นยาในกลุ่ม Pregnancy Category B คือใช้ในสตรีมีครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

สตรีระหว่างให้นมบุตร

จากข้อมูลทางเภสัชพลศาสตร์และพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง พบโคลไทรมาโซลและอนุพันธ์ในน้ำนม จึงห้ามใช้ยานี้ ในระหว่างให้นมบุตร

การเจริญพันธุ์

ไม่มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ถึงผลของโคลไทรมาโซลต่อการเจริญพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบผลของยานี้ต่อการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลอง

อาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้ได้จากการรายงานภายหลังการอนุมัติทะเบียนตำรับยา และเนื่องจากเป็นรายงานโดยสมัครใจจากกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถระบุขนาดกลุ่มได้ จึงไม่สามารถระบุประมาณความถี่ของการเกิดอาการได้อย่างชัดเจน

ความผิดปกติต่อระบบภูมิคุ้มกัน:

อาการแพ้ต่างๆ (วูบหมดสติ ความดันเลือดต่ำ หายใจลำบาก ลมพิษ)

ความผิดปกติต่อระบบสืบพันธุ์และช่องอก:

ผิวลอก คัน ผื่น บวมน้ำ ผื่นแดง ไม่สบายตัว ผิวไหม้ ระคายเคือง ปวดอุ้งเชิงกราน มีเลือดออกจากช่องคลอด

ความผิดปกติต่อระบบทางเดินอาหาร:

ปวดท้อง

การทนต่อยา:

เมื่อใช้ คาเนสเทน ชนิดทาภายนอก พบว่าผู้ป่วยทนต่อยาได้ดี และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ชนิดทั่วร่างกาย

การได้รับยาเกินขนาด และวิธีการรักษา

ไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดพิษเฉียบพลันของการได้รับยาเกินขนาดจากการใช้ยาชนิดทาภายนอก (ทาเป็นบริเวณกว้างภายใต้เงื่อนไขต่อการดูดซึม) ยังไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะ

สภาวะการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

รูปแบบยา และขนาดบรรจุที่มีจำหน่าย

คาเนสเทน ครีม หลอดอลูมิเนียม หลอดละ 10 กรัม และ 20 กรัม

ชื่อและที่อยู่ของผู้นำ หรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผลิตโดย เอนคิวบ์ เอธิคัลส์ ไพรเวท ลิมิเตด พอนดา กัว ประเทศอินเดีย

เอกสารอ้างอิง

 1. เอกสารกำกับยาฉบับปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติของ คาเนสเทน (1C 161/49) และ คาเนสเทน 1 (1C 178/49).
 2. เอกสารกำกับยาหลักของบริษัท – Clotrimazole Vaginal Products, Version 4.0 (1 Oct 2012).
 3. Justification document: Preclinical – 26 Jul 2012.
 4. Justification document: Safety – 24 Jul 2012.
 5. คู่มือการทายาโรคผิวหนัง หน่วยตรวจผิวหนัง ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เรียบเรียงโดย รัศมี ธรรมจุลสถิตย์ ให้คำปรึกษา ศ.พญ. ศิริเพ็ญ พัวพิไล ยุบล แก้วศิลา จัดพิมพ์ ประยูร สัมฤทธิกุล อัญชลี พรรณไวย พิมพ์ พฤษภาคม 2551) http://pts.mahidol.ac.th/dpt/MD/know12-skin-20.
 6. Clinical Practice Guideline 2010 เล่มที่ 1 แนวทางเวชปฏิบัติ 48 เรื่อง โรคภูมิแพ้ โรคจากสารพิษ โรคผิวหนัง โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม (วิทยา ศรีดามา บรรณาธิการ).
 7. AHFS Drug Information 2014:- Clotrimazole.

คาเนสเทน 1

คาเนสเทน 1

สำหรับรักษาอาการคัน ตกขาว และช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา

คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) รวมถึงเชื้อไตรโคโมแนส เชื้อแบคทีเรียกรัมบวก แบคทีเรียกรัมลบ ที่ไวต่อยานี้ คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน มีสูตรเอกลักษณ์ คือ สูตรกรดแลคติกและน้ำตาลแลคโตส ที่ช่วยคงค่าความเป็นกรดตามธรรมชาติของช่องคลอด และน้ำตาลแลคโตสจะเป็นอาหารช่วยในการเจริญเติบโตของแลคโตแบซิลลัส ซึ่งเป็นเชื้อในธรรมชาติของช่องคลอด จึงช่วยรักษาสภาพสุขอนามัยปกติของช่องคลอด

ถ้ามีการอักเสบ คัน ระคายเคืองของอวัยวะข้างเคียงร่วมด้วย เช่น บริเวณแคม (vulvitis) ควรใช้คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด ร่วมกับ คาเนสเทน ชนิดครีม เพื่อป้องกันการเกิดติดเชื้อซ้ำ

โปรดอ่านรายอะเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

คาเนสเทน ครีม<br><span>ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%</span>

คาเนสเทน ครีม
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

สำหรับรักษาอาการคันบริเวณจุดซ่อนเร้นภายนอกที่เกิดจากเชื้อรา

คาเนสเทน ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง สามารถฆ่าเชื้อราหลายชนิด เช่น เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และ เชื้อราอื่นๆ อีกทั้งยังได้ผลต่อเชื้อไตรโคโมแนส (Trichomonas vaginalis) ที่ทำให้เกิดช่องคลอดอักเสบ แบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบที่ไวต่อยานี้

ทา คาเนสเทน ครีม บริเวณที่เป็นโรคบางๆ วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ1-2 เซนติเมตร สำหรับโรคเชื้อราจากเชื้อแคนดิดา ควรทาใช้เวลาในการรักษา 1-2 อาทิตย์

ถ้ามีอาการอักเสบ คัน ระคายเคืองของอวัยวะเพศภายนอกของสตรี ควรใช้คาเนสเทน ชนิดครีม ร่วมกับ คาเนสเทน ชนิดเม็ดสอดช่องคลอดเพื่อเป็นการรักษาการติดเชื้อภายในช่องคลอดควบคู่ไปด้วย

คาเนสเทน ครีม มี 2 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

โปรดอ่านรายอะเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
References:
1) เอกสารกำกับยา คาเนสเทน 1 / คาเนสเทน
2) เอกสารกำกับยา คาเนสเทน ครีม

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684