การรักษาโรคเชื้อราที่เล็บอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคเชื้อราที่เล็บ มีสาเหตุจากเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ ซึ่งเป็นเชื้อรา ที่เจริญได้ดีในสภาวะที่มีอากาศร้อนและชื้น และมีโอกาสติดต่อ ไปยังผู้อื่น หรือจุดอื่นได้ง่าย2

โรคเชื้อราที่เล็บ เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายแต่รักษายาก หากติดเชื้อราที่เล็บ คุณจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อราจากเล็บ ที่ติดเชื้อไปยังผู้อื่น หรือบริเวณอื่น ๆ ของร่างกายได้1

foot leg

มีสาเหตุจาก เชื้อราแคนดิดา มักเกิดกับนิ้วมือที่ต้องแช่น้ำ หรือ เปียกน้ำบ่อย ๆ เช่น ซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น รวมถึงการสวมรองเท้าเก่าหรือถุงเท้าที่เปียกชื้น หรือเดินเท้าเปล่าในพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องอาบน้ำสาธารณะ หรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อาจทําให้เล็บติดเชื้อราได้ รวมถึงโรคจากเชื้อรา บริเวณอื่น ๆ5 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีโอกาสติดเชื้อรา ที่เล็บมากขึ้น