สถานที่จัดจำหน่าย

คาเนสเทน® มีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป