foot leg

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคกลาก

เรียนรู้ว่าโรคกลากสามารถแพร่กระจายได้อย่างไร สาเหตุ และผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากที่สุด เรียนรู้เกี่ยวกับโรคกลาก การรักษาและวิธีการป้องกัน

โรคกลาก มีสาเหตุจากเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ ซึ่งเป็นเชื้อราก่อโรคที่ผิวหนังได้หลายโรค ทางการแพทย์เรียกโรคกลากว่า tinea corporis โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังชั้นบนสุด1 โดยปกติจะแสดงอาการเป็นผื่นแดงหรือสีเทา ผิวอาจเป็นสะเก็ด แห้ง บวม หรือคัน2 ...อ่านต่อ

โรคกลากเป็นโรคติดต่อ และคุณอาจเป็นโรคได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับวัตถุที่มีเชื้อ ก่อโรคนี้ เช่น ผ้าปูที่นอนหวี หรือผ้าขนหนู ผู้ที่กําลังติดเชื้อ สัตว์ หรือจากดินที่มีเชื้อ3

โรคกลากยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ มักพบการแพร่กระจายโรคได้บ่อยในเด็ก และยังอาจเกิดในผู้ที่เลี้ยงแมวและสุนัข สัตว์สามารถเป็นโรคกลากได้เช่นกัน และติดต่อไปยังคนได้โดยการสัมผัส4

หากผิวหนังของคุณปียกน้ำเป็นเวลานาน จะทําให้เชื้อราโรคกลากสามารถแทรกเข้าชั้นบนสุดของผิวหนังคุณได้อย่าง ง่ายดาย รวมทั้งหากคุณมีบาดแผลหรือรอยถลอกเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากนี้คุณยังมีความเสี่ยงมากขึ้นหากคุณเดินย่ำ บริเวณที่มีน้ำขัง ใส่เสื้อผ้า รองเท้า ชุดชั้นในที่อับชื้นจากเหงื่อเป็นเวลานาน เนื่องจากเชื้อราเจริญได้ดีในสภาวะที่ชื้น และอุ่น นอกจากนี้คุณยังอาจเป็นโรคกลากได้หากใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ5