man with blue hat

สาเหตุและการรักษาโรคกลาก อย่างมีประสิทธิภาพ

ผิวหนังของคุณมีวงสีแดงเกิดขึ้น และขอบวงขยาย ออกไปเรื่อย ๆ หรือไม่? ถ้ามี คุณอาจจะเป็นโรคกลาก

โรคกลาก คือการติดเชื้อราบนผิวหนังแบบเฉพาะที่ โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นวงกลมขอบแดงบนผิวหนัง สามารถกระจาย และขยายขนาดได้ โดยผิวหนังตรงกลางวงกลมจะมีสีผิวปกติ11

คุณอาจเป็นโรคกลาก หากคุณมีอาการเหล่านี้:

  • ผิวหนังมีวงขอบนูนแดง โดยที่ผิวกลางวงเป็นสีผิวปกติ
  • ผิวหนังเป็นเกล็ด และคัน
  • ผิวหนังเป็นรอยแดง ขอบของผื่นเป็นเกล็ด (เกิดการอักเสบ)
  • ผิวหนังนูนขึ้นและเป็นตุ่มพอง (เป็นอาการของโรคกลากที่รุนแรงขึ้น)
  • ผิวหนังมีวงหลายวง (มักเกิดเมื่ออาการ ของโรคกลากรุนแรงขึ้น)
  • เป็นแผลมีหนองอักเสบ (มักเกิดเมื่ออาการ ของโรคกลากรุนแรงขึ้น)2,3,4

คุณควรไปพบแพทย์หาก:

  • คุณกําลังตั้งครรภ์หรือเป็นผู้สูงอาย
  • โรคกลากมีขนาดใหญ่มาก

โรคกลากเป็นโรคติดต่อ! คุณอาจเป็นโรคนี้ได้จากการมีบาดแผลเปิดบนผิวหนัง สัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของคน หรือสัตว์ที่มีเชื้อรา เช่น แมว และการสัมผัสกับวัตถุที่มี เชื้อโรคกลาก5 เช่น การใช้เสื้อผ้าหรือผ้าขนหนูร่วมกับผู้อื่น