สาเหตุและการรักษาโรคกลาก อย่างมีประสิทธิภาพ

ผิวหนังของคุณมีวงสีแดงเกิดขึ้น และขอบวงขยาย ออกไปเรื่อย ๆ หรือไม่? ถ้ามี คุณอาจจะเป็นโรคกลาก

โรคกลาก คือการติดเชื้อราบนผิวหนังแบบเฉพาะที่ โดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นวงกลมขอบแดงบนผิวหนัง สามารถกระจาย และขยายขนาดได้ โดยผิวหนังตรงกลางวงกลมจะมีสีผิวปกติ11

man with blue hat

โรคกลากเป็นโรคติดต่อ! คุณอาจเป็นโรคนี้ได้จากการมีบาดแผลเปิดบนผิวหนัง สัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของคน หรือสัตว์ที่มีเชื้อรา เช่น แมว และการสัมผัสกับวัตถุที่มี เชื้อโรคกลาก5 เช่น การใช้เสื้อผ้าหรือผ้าขนหนูร่วมกับผู้อื่น