เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีความจำเพาะของร่างกายที่แตกต่างกันออกไป คุณจึงอาจมีภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียโดยไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บปวดหรือการระคายเคืองได้เช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อในช่องคลอด ตกขาวจากเชื้อแบคทีเรีย ช่องคลอดมีกลิ่นเหม็นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไร แต่ควรได้รับยารักษาแบคทีเรียในช่องคลอดอย่างถูกต้อง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับโรคต่าง ๆ มากขึ้นได้ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจคลอดก่อนกําหนดได้หากตั้งครรภ์ เป็นต้น


CH-20211028-46

จบสาเหตุช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น รักษาด้วยเจลสำหรับช่องคลอดอักเสบ

สาเหตุช่องคลอดมีกลิ่นคาวปลาเกิดจากอะไร?

โดยทั่วไปภายในช่องคลอดจะมีทั้งแบคทีเรียชนิดที่ดีและชนิดไม่ดี ซึ่งแบคทีเรียที่ดี ยกตัวอย่างเช่น แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus) ที่ช่วยให้ภายในช่องคลอดมีภาวะเป็นกรดอ่อน ๆ และช่วยให้แบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีไม่สามารถเจริญเติบโตมากจนเกินไปได้ แต่ในทางกลับกัน หากแลคโตบาซิลลัสมีจำนวนลดลง ทำให้แบคทีเรียชนิดไม่ดีเจริญเติบโตขึ้น อาจเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียจากภายนอกและทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบ (Bacterial Vaginosis) ช่องคลอดมีกลิ่นคาวปลา มีกลิ่นเหม็นได้ ซึ่งควรได้การรักษาโดยเร็วไวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิต

อย่างที่ทราบกันดีว่า ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบ (Bacterial Vaginosis) และความเสี่ยงนั้นอาจเพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ การสวนล้างช่องคลอด การใส่ห่วงคุมกำเนิดโดยเฉพาะในสตรีที่มีประจำเดือนกะปริดกะปรอยร่วมด้วย เป็นต้น จึงควรหมั่นเช็กอยู่เสมอเพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง โดยผู้หญิงจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดที่ว่าการลงใช้สระว่ายน้ำ หรือใช้ห้องน้ำสาธารณะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะ Bacterial Vaginosis

https://www.webmd.com/women/guide/what-is-bacterial-vaginosis

ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย หรือ โรคเชื้อราในช่องคลอด?

โรคเชื้อราในช่องคลอด และ ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่พบได้บ่อย แต่อาจไม่ง่ายสำหรับผู้ป่วยที่จะบอกความแตกต่างของโรคได้ ซึ่ง 2 โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อ 2 ประเภทที่แตกต่างกัน และต้องใช้วิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกัน