คาเนสเทนครีม (1C 12/59)

ตัวยาโคลไทรมาโซล

รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิง และ อวัยวะเพศชายภายนอก โรคกลาก เกลื้อน โรคน้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต

คาเนสเทน ครีม เป็นยาที่ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เลอะเทอะ สามารถล้างออกได้

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

วิธีการใช้

ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้คาเนสเทน

Canesten Thrush External Cream tube

 

ขนาดยาที่แนะนำ 

ทายาบริเวณที่เป็นโรคบางๆ วันละ 2-3 ครั้ง

ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ 1-2 เซนติเมตร

เพื่อรักษาให้ได้ผลควรคำนึงถึงระยะเวลา ในการรักษา ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นของโรค

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคาเนสเทน