คาเนสเทนครีม (1C 12/59)

คาเนสเทนครีม (1C 12/59)

ตัวยาโคลไทรมาโซล

รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิง และ อวัยวะเพศชายภายนอก โรคกลาก เกลื้อน โรคน้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต

คาเนสเทน ครีม เป็นยาที่ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เลอะเทอะ สามารถล้างออกได้

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

วิธีการใช้

ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้คาเนสเทน

Image