คาเนสเทนครีม ยาฆ่าเชื้อรา (1C 12/59)

คาเนสเทนครีม ยาฆ่าเชื้อรา (1C 12/59)

ยาฆ่าเชื้อรา ตัวยาโคลไทรมาโซล รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดา และสามารถใช้เป็นยาทากลากเกลื้อน ยาทาแก้เชื้อราที่เท้า อย่างโรคน้ํากัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต

คาเนสเทน ครีม ยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์กว้าง เป็นยาที่ไม่มีกลิ่น ไม่ทําให้เลอะเทอะ สามารถล้างออกได้

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกํากับยา

คุณสมบัติของคาเนสเทนครีม ยาฆ่าเชื้อรา

คาเนสเทนเป็นยาฆ่าเชื้อราได้หลายชนิด รวมถึงเชื้อไตรโคโมแนส ที่เป็นสาเหตุของอาการคัน โดยเข้าไปยังยั้งการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอล ซึ่งเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ของเชื้อรา ทําให้เชื้อราตายในที่สุด

ข้อบ่งใช้

ใช้คาเนสเทน ในรายที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจาก

  1. เชื้อเดอร์มาโตไฟด์ เช่น โรคกลาก ทั้งที่หนังศีรษะ เส้นผม โรคกลากที่ผิวหนังที่เกิดทั่วไปตั้งแต่ หน้า ลำตัว ขาหนีบ มือ เท้า เล็บมือและเล็บเท้า รวมถึงเป็นยาทาแก้เชื้อราที่เท้า หรือโรคฮ่องกงฟุต
  2. เชื้อยีสต์ เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิงภายนอกและอวัยวะเพศชายภายนอก
  3. เชื้อโมลด์ และเชื้อราอื่น ๆ เช่น โรคเกลื้อนที่เกิดจากเยื่อ Malassezia furfur
  4. การติดเชื้อราในกลุ่มที่กล่าวมาแทรกซ้อนกับการติดเชื้ออื่น ๆ

วิธีการใช้

  • ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้คาเนสเทน
  • ทายาลงไปบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง
  • ใช้ทาภายนอกเท่านั้น