คาเนสเทน โอ.ดี. ยาครีมฆ่าเชื้อรา (1C 79/54, 1C 2/65)

คาเนสเทน โอ.ดี. ยาครีมฆ่าเชื้อรา (1C 79/54, 1C 2/65)

คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม ยาครีมฆ่าเชื้อราผิวหนัง ตัวยาไบโฟนาโชล ชนิดออกฤทธิ์ กว้าง ทาวันละ 1 ครั้ง ใช้รักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนังจากเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และ เชื้อราอื่นเช่น กลากที่เท้า กลากที่มือ กลากที่ลําตัว กลากที่ขาหนีบ เกลื้อน และ โรค ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแคนดิดา

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกํากับยา

คุณสมบัติของคาเนสเทน โอ.ดี. ยาครีมฆ่าเชื้อรา

คาเนสเทน โอ.ดี. มีตัวยาไบโฟนาโซล เป็นอนุพันธ์ของอิมิดาโซล มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราได้กว้าง รวมถึงเดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่น ๆ และยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ Corynebacterium minutissimum และเชื้อแบคทีเรียบวกบางชนิด โดยตัวยาไบโฟนาโชลในยาครีมฆ่าเชื้อรา คาเนสเทน โอ.ดี. ครีม จะเข้าไปยับยั้งการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอล ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างและการทํางานของผนังเซลล์ ทําให้เชื้อราตาย

คาเนสเทน โอ.ดี. สามารถใช้เป็นครีมทาโรคเชื้อราบริเวณผิวหนัง ครีมรักษากลาก เกลื้อน ครีมทาเชื้อราที่เท้า ขาหนีบ ลําตัว และใช้เป็นยาครีมฆ่าเชื้อราบนผิวหนังส่วน อื่น ๆ ได้

ข้อบ่งใช้

คาเนสเทน โอ.ดี. ยาครีมฆ่าเชื้อราที่บริเวณผิวหนัง ครีมทาเชื้อราที่ขาหนีบ ครีมทาก ลากที่ล่าตัว และฆ่าเชื้อราเฉพาะที่ ดังต่อไปนี้

 • การรักษาเชื้อราที่ผิวหนังจากเชื้อเดอร์มาร์โดไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่น ๆ เช่น กลากที่เท้า กลากที่มือ กลากที่ล่าตัว กลาก ขาหนีบ เกลื่อน และการติดเชื้อแคนดิดา
   
 • การรักษา Erythrasma

ข้อควรระวัง

 • ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาต้านเชื้อรากลุ่มอิมิดาโซลอื่น ๆ เช่น อิโคนาโซล โคลโทรมาโชล ไมโคนาโซล ควรใชัยา ด้วยความระมัดระวัง
   
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเวอร์ฟาริน ควรได้รับการตรวจติดตาม เมื่อมิการใช้ยาใบโฟนาโชลร่วมด้วย
   
 • สารปรุงแต่งบางชนิดในยาครีมฆ่าเชื้อราคาเนสเทน โอ.ดี. อาจลดประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์จากน้ํายาง เช่น ถุงยางอนามัย และฝาครอบปากมดลูก เมื่อนําาไปใช้บริเวณ อวัยวะเพศ ผลดังกล่าวเกิดขึ้นชั่วคราว และปรากฏระหว่างการรักษาเท่านั้น