โรคน้ำกัดเท้า

ไม่ว่าใครก็อาจเป็นโรคน้ำกัดเท้าได้ !

โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากการติดเชื้อราบริเวณเท้า  ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์1 เชื้อราชนิดนี้จะเจริญได้ดีในสภาวะอากาศร้อน และ มีความชื้นสูงอย่างประเทศในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร อย่างประเทศไทย โดยมีปัจจัยเสริม...อ่านต่อ

foot leg

 

เรื่องสําคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคน้ำกัดเท้าคือ  โรคนี้ติดต่อได้ คุณอาจติดเชื้อได้อย่างง่ายดาย จากการสัมผัสผิวหนังที่ติดเชื้อนี้ หรือสัมผัสโดยตรงกับน้ำท่วมขังที่มีเชื้อราแฝงอยู่ 6 หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา ก็มักจะกลับมาเป็นได้อีกซ้ำ ๆ และเชื้อราอาจแพร่กระจายไปยังผิวหนัง  บริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย7 หรือแพร่เชื้อไปสู่คนที่คุณรักได้ รวมทั้งโรคน้ำกัดเท้ายังอาจทําให้เท้า  มีกลื่นเหม็นรุนแรงได้อีกด้วย