foot leg

โรคน้ำกัดเท้า

ไม่ว่าใครก็อาจเป็นโรคน้ำกัดเท้าได้ !

โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากการติดเชื้อราบริเวณเท้า  ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์1 เชื้อราชนิดนี้จะเจริญได้ดีในสภาวะอากาศร้อน และ มีความชื้นสูงอย่างประเทศในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร อย่างประเทศไทย โดยมีปัจจัยเสริม...อ่านต่อ

คุณอาจเป็นโรคน้ำกัดเท้า หากคุณมีอาการเหล่านี้:

  • มีอาการคัน หรือแสบ บริเวณเท้าหรือซอกนิ้วเท้า
  • ผิวหนังที่เท้าแห้ง แตก เป็นสะเก็ด หรือมีผิวหนังลอก
  • ผิวหนังซอกนิ้วเท้าซีดขาว มีรอยแตก และเปื่ อย
  • ผิวหนังแตก บริเวณซอกนิ้วเท้า ฝ่าเท้า หรือส้นเท้า
  • เท้าเหม็น 3,4

นอกจากอาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณอาจจะมีอาการที่ รุนแรงมากขึ้น เช่น:

  • มีตุ่มพองบนผิวหนัง
  • เกิดการอักเสบของรอยผิวหนังแตก 5
  • มีกลิ่นเหม็นรุงแรงที่เท้า

 

เรื่องสําคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคน้ำกัดเท้าคือ  โรคนี้ติดต่อได้ คุณอาจติดเชื้อได้อย่างง่ายดาย จากการสัมผัสผิวหนังที่ติดเชื้อนี้ หรือสัมผัสโดยตรงกับน้ำท่วมขังที่มีเชื้อราแฝงอยู่ 6 หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา ก็มักจะกลับมาเป็นได้อีกซ้ำ ๆ และเชื้อราอาจแพร่กระจายไปยังผิวหนัง  บริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย7 หรือแพร่เชื้อไปสู่คนที่คุณรักได้ รวมทั้งโรคน้ำกัดเท้ายังอาจทําให้เท้า  มีกลื่นเหม็นรุนแรงได้อีกด้วย