เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องสุขภาพของ
จุดซ่อนเร้น

สุขภาพจุดซ่อนเร้นของคุณอาจส่งผลต่อความสบายและคุณภาพชีวิตของคุณ

ด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพของเรา สามารถช่วยคุณรักษาการติดเชื้อที่จุดซ่อนเร้นและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ให้เราช่วยฟื้นฟูสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณ !

ความจริงเรื่องสุขภาพของจุดซ่อนเร้น

ภาวะช่องคลอดอักเสบ เป็นสาเหตุของการมีตกขาวผิดปกติในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
ที่พบได้บ่อยที่สุด
โดยเฉลี่ยแล้ว 3 ใน 4 ของผู้หญิงจะเคยติดเชื้อราในช่องคลอดอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต และ 1 ใน 2 จะเคยเป็นโรคซ้ำมาอย่างน้อย 1 ครั้ง

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีโอกาสติดเชื้อราได้บ่อยกว่า แต่ผู้ชายก็อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อราได้เช่นเดียวกัน จากการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มีการติดเชื้อในช่องคลอด โดยไม่ได้ป้องกัน

L.TH.MKT.03.2021.1920