ยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล ใช้อย่างไร? ทาบริเวณใดได้บ้าง?

เชื่อว่าคงมีหลายคนที่พอจะคุ้นเคยกับยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล กันมาบ้างแล้ว ว่าเป็นยาทากลากเกลื้อน และใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง แต่อาจยังไม่แน่ใจว่ายาโคลไทรมาโซลนั้น ยังสามารถใช้รักษาอาการติดเชื้อราบริเวณใดได้อีกบ้าง และมีรูปแบบของตัวยาและการใช้งานอย่างไร? เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คุณมากขึ้น เราจะชวนคุณไปทำความรู้จักยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซลให้มากขึ้น และดูว่ามีสรรพคุณอย่างไร? รวมถึงใช้รักษาอาการติดเชื้อราในบริเวณใดได้บ้าง? พร้อมมีข้อควรรู้ในการใช้ยาอย่างถูกต้องมาแนะนำกัน

โคลไทรมาโซล คืออะไร?

“ยาโคลไทรมาโซล” เป็นยาในกลุ่มยาต้านเชื้อราที่ออกฤทธิ์กว้าง มีสรรพคุณในการขัดขวางการสร้าง Ergosterol ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างเซลล์เมมเบรน (Cell Membrane) ของเชื้อรา จึงทำให้กระบวนการดูดซึมอาหารของเชื้อราเสียไป จนเชื้อราไม่อาจเจริญเติบโตได้ และตายไปในที่สุด

ยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล สามารถฆ่าเชื้อราได้หลายชนิด จึงนำมาใช้รักษาการติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ปาก และช่องคลอด รวมไปถึงใช้รักษาโรคกลากเกลื้อน โรคน้ำกัดเท้า โรคสังคัง และโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อราบนผิวหนังอื่น ๆ ตามการวินิจฉัยของแพทย์อีกด้วย 

โคลไทรมาโซล แบ่งได้กี่แบบ ใช้อย่างไร?

ยาโคลไทรมาโซล มีทั้งรูปแบบของยาทาบนผิวหนังแบบน้ำ แบบโลชัน แบบครีม และยาเหน็บหรือยาสอดช่องคลอด โดยมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ยาทาเชื้อราบนผิวหนัง

ยาโคลไทรมาโซล ในรูปแบบของยาทาผิวหนัง หรือครีมทาผิวหนัง เป็นยาที่มีคุณสมบัติใช้รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังทั่วร่างกาย เช่น รักษาโรคน้ำกัดเท้า (Athlete’s Foot) โรคสังคัง หรือเชื้อราบริเวณขาหนีบ ข้อพับ (Jock Itch) และยังใช้เป็นยาทากลากเกลื้อน (Ringworm) ได้อีกด้วย 

วิธีใช้ยาทาเชื้อราบนผิวหนัง

 1. ก่อนใช้ยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล ควรทำความสะอาดผิวบริเวณที่จะรักษา และเช็ดให้แห้งเสียก่อน
 2. ทายาโคลไทรมาโซลในปริมาณที่เหมาะสม ลงไปบนบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ 
 3. ควรทาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามที่แพทย์กำหนด
 4. ควรทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังทายาทุกครั้ง 
 5. ควรทายาให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดบนฉลาก เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
 6. หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที ในปริมาณยาตามปกติ

2. ยาเหน็บหรือสอดและยาทาช่องคลอด

ยาโคลไทรมาโซล ในรูปแบบของยาเหน็บหรือสอด เป็นยาที่มีคุณสมบัติใช้รักษาการติดเชื้อรากลุ่มแคนดิดาในช่องคลอด โดยสามารถใช้ควบคู่กับยาทาแก้เชื้อราที่ภายนอกจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง เพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ เพราะเชื้อราอาจหลงเหลือบริเวณภายนอกช่องคลอด และกลับไปติดเชื้อภายในได้

วิธีใช้ยาเหน็บหรือสอดและยาทาช่องคลอด

 1. ใช้ยาเหน็บช่องคลอด 1 เม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 6 วัน หรือใช้ยาเหน็บช่องคลอด 2 เม็ด/วัน เป็นระยะเวลา 3 วัน
 2. ใช้ยาเหน็บช่องคลอด ปริมาณ 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง ควรทำความสะอาดผิวบริเวณช่องคลอด และเช็ดให้แห้งเสียก่อนสอดและทายา
 3. ควรทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังสอดหรือทายาทุกครั้ง
 4. ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะผู้ป่วยไม่ต้องขยับตัวเยอะ ตัวยาจะได้ออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ควรใช้ยาให้ครบทั้งยาสอดและยาทา ตามระยะเวลาที่กำหนดบนฉลาก เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
 6. หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที ในปริมาณยาตามปกติ

ข้อควรรู้ในการใช้ยาโคลไทรมาโซล

สิ่งที่ผู้ใช้ยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล รวมไปถึงยาเหน็บและยาสอดควรรู้ก่อนใช้ยา มีดังนี้

 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาฆ่าเชื้อรา ยาโคลไทรมาโซล ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนการใช้ยา
 2. หากกำลังใช้ยาชนิดปฏิชีวนะอื่น ๆ อยู่ รวมไปถึงมีการใช้วิตามิน อาหารเสริมต่าง ๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนการใช้ยา
 3. หากเป็นผู้ป่วยหรือเคยป่วย และเข้ารับการรักษาโรคตับ โรคเบาหวาน รวมถึงมีอาการระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รวมไปถึงติดสุรา ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนการใช้ยา
 4. สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ รวมถึงคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยา
 5. ระวังอย่าให้ยาเข้าปากและเข้าตา
 6. ควรใช้ยานี้ให้ครบตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนด แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
 7. ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งยาทันที
 8. หากพบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ยาทาเชื้อรา โคลไทรมาโซล ใช้รักษาโรคติดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการใช้ยาอย่างเคร่งครัด

 

 

 แหล่งอ้างอิง 

 1. Clotrimazole (โคลไตรมาโซล). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จาก https://www.pobpad.com/clotrimazole
 2. ยาโคลไตรมาโซล (Clotrimazole). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จาก https://ihealzy.com/clotrimazole/
 3. ยา Clotrimazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จาก https://hdmall.co.th/pharmacies-chat/clotrimazole#:~:text=ยาโคลไตรมาโซล,บริเวณช่องคลอด%20ยาโคล
 4. ยาเหน็บช่องคลอดโคลไตรมาโซล (Clotrimazole). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จาก https://www.doctor.or.th/doctorme/detail/12734
 5. โคลไตรมาโซล (Clotrimazole). สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 จาก https://hellokhunmor.com/ยาและอาหารเสริม/โคลไตรมาโซล-clotrimazole/