foot leg

สุขอนามัยของเท้าและผิวหนัง

เคล็ดลับเพื่อสุขอนามัยของผิวหนังและเท้า

เรียนรู้เคล็ดลับ และการปฏิบัติง่าย ๆ เพื่อรักษาสุขอนามัย ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อราและการแพร่เชื้อ

ปกติแล้วเชื้อรามีอยู่รอบตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ ดิน นํา และพืช เชื้อราบางชนิดอาจมีอยู่ ตามธรรมชาติบนผิวหนังซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายก็ได้ การติดเชื้อราจึงหลีกเลี่ยงได้ยาก และเป็นโรคที่พบได้บ่อย เชื้อราที่ก่อโรคสามารถเจริญได้บนผิวหนังของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง...อ่านต่อ

ดูแลเท้าของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันหรือหยุดการติดเชื้อราซํ้า ๆ เช่น โรคนํากัดเท้า

ปฏิบัติตามคําแนะนําง่าย ๆ เหล่านี:

รองเท้าและถุงเท้า:

  • เลือกใช้ถุงเท้าที่ระบายเหงื่อได้ดี ควรใช้ถุงเท้าผ้าฝ้าย
  • หลีกเลี่ยงรองเท้าที่คับเกินไป หรือรองเท้า ที่กดทับเล็บเท้าของคุณ
  • หลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมบนพื้นถนน

 

  • สวมรองเท้าแตะในห้องอาบนําสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
  • ถอดรองเท้าที่บ้านเพื่อให้เท้าได้ "พักระบายอากาศ"3

การดูแลเท้าและเล็บ:

  • เช็ดมือให้แห้งสนิทเสมอหลังทํางานที่ต้องเปียกชื้น เช่น ซักผ้า ล้างจาน
  • แยกอุปกรณ์ทําเล็บ ระหว่างเล็บปกติ และเล็บที่ติดเชื้อ
  • ตัดเล็บเท้าให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอ

 

  • หากมีอุปกรณ์ของคุณเอง เช่น กรรไกร อุปกรณ์ทําเล็บ ให้นําไปใช้ที่ร้านทําเล็บ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านทําเล็บได้ทําความ สะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการใช้งาน แต่ละครั้ง4

สุขอนามัยง่าย ๆ ที่ สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา

การติดเชื้อราเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องป้องกันการแพร่กระจาย ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย หรือไปสู่ผู้อื่น บางคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนอื่น และสามารถติดเชื้อได้ง่าย ในขณะที่บางคนก็ไม่เคยติดเชื้อเลย แม้จะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทุกวันก็ตาม การปฏิบัติง่าย ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีสามารถช่วยคุณป้องกันการแพร่กระจายเชื้อราได้

>>