สุขอนามัยของเท้าและผิวหนัง

เคล็ดลับเพื่อสุขอนามัยของผิวหนังและเท้า

เรียนรู้เคล็ดลับ และการปฏิบัติง่าย ๆ เพื่อรักษาสุขอนามัย ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อราและการแพร่เชื้อ

foot leg

ปกติแล้วเชื้อรามีอยู่รอบตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ ดิน นํา และพืช เชื้อราบางชนิดอาจมีอยู่ ตามธรรมชาติบนผิวหนังซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายก็ได้ การติดเชื้อราจึงหลีกเลี่ยงได้ยาก และเป็นโรคที่พบได้บ่อย เชื้อราที่ก่อโรคสามารถเจริญได้บนผิวหนังของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง...อ่านต่อ

ดูแลเท้าของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันหรือหยุดการติดเชื้อราซํ้า ๆ เช่น โรคนํากัดเท้า

ปฏิบัติตามคําแนะนําง่าย ๆ เหล่านี:

สุขอนามัยง่าย ๆ ที่ สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา

การติดเชื้อราเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องป้องกันการแพร่กระจาย ไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย หรือไปสู่ผู้อื่น บางคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนอื่น และสามารถติดเชื้อได้ง่าย ในขณะที่บางคนก็ไม่เคยติดเชื้อเลย แม้จะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทุกวันก็ตาม การปฏิบัติง่าย ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีสามารถช่วยคุณป้องกันการแพร่กระจายเชื้อราได้

>>