คาเนสเทน
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

คาเนสเทน<br><span>ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%</span>

คาเนสเทน
ตัวยาโคลไทรมาโซล 1%

ยาครีมรักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ทาวันละ 2-3 ครั้ง

คาเนสเทน ครีม เป็นยาฆ่าเชื้อราชนิดออกฤทธิ์ได้กว้าง (board spectrum) ที่ฆ่าเชื้อราชนิดต่างๆ (เดอร์มาโตไฟต์ ยีสต์ และเชื้อราอื่นๆ) เชื้อไตรโคโมแนส แบคทีเรียกรัมบวก แบคทีเรียกรัมลบ ที่ไวต่อยานี้ คาเนสเทน ครีม ใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต รวมถึงเชื้อราบริเวณขาหนีบ รักแร้ ข้อพับ

คาเนสเทน ครีม ยังใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดาบริเวณอวัยวะเพศหญิงภายนอก (Candida vulvitis) และ บริเวณอวัยวะเพศชายภายนอก (Candida balanitis) ได้อีกด้วย

ทา คาเนสเทน ครีม ทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง ควรทาให้เลยบริเวณขอบที่เป็นประมาณ 1-2 ซ.ม. ระยะเวลาการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรคและบริเวณที่เป็นโรค

คาเนสเทน ครีม มี 2 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 10 กรัม และ 20 กรัม

Reference: เอกสารกำกับยาของคาเนสเทน ครีม
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

Top

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1450/2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

L.TH.MKT.03.2019.1684